1.
Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului și Domeniilor. Statistica pădurilor statului (1907). Bucov. For. [Internet]. 31 decembrie 2016 [citat 20 ianuarie 2022];16(2):212-54. Disponibil la: https://www.bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/189