[1]
Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului și Domeniilor, „Statistica pădurilor statului (1907)”, Bucov. For., vol. 16, nr. 2, pp. 212-254, dec. 2016.