(1)
Demetrescu, I. C. Politica Forestieră românească în Lumina legislației Silvice Postbelice. Bucov. For. 2018, 18, 197-216.