(1)
Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului și Domeniilor. Statistica pădurilor Statului (1907). Bucov. For. 2016, 16, 212-254.